Dargilita.lt

1. Sovellus

Näitä myyntiehtoja ("Käyttöehdot") sovelletaan kaikkiin Mobpartstore OÜ: n tavaroiden, materiaalien, laitteiden ja palvelujen myynteihin ja tarjouksiin. "Tarjous" ja "Tilaus" yhdessä "Ehdot" muodostavat "Sopimuksen". Kaikki asiakkaan, omistajan tai sen edustajan ("ostaja") tekemät ostokset ovat nimenomaisesti rajoitettuja ja ehdollisia, kun ne hyväksyvät käyttöehdot. Myyjä vastustaa ja hylkää ehtoja täydentäviä tai niistä poikkeavia ehtoja, jotka voivat näkyä Ostajan ostotilauksessa, kuittauksessa, vahvistuksessa, kirjoituksessa tai muussa ostajaa edeltävässä tai myöhemmässä viestinnässä Myyjälle, ellei tällaista ehtoa ole nimenomaisesti hyväksytty myyjä kirjallisesti myyjän allekirjoittamalla tavalla. Näissä käyttöehdoissa termillä "tavarat" tarkoitetaan tilauksessa lueteltuja tavaroita, materiaaleja ja laitteita sekä kaikkia palveluiden yhteydessä toimitettuja laitteita tai muita materiaaleja, ja termillä "palvelut" tarkoitetaan tilauksessa lueteltuihin palveluihin sekä kaikkiin tavaroiden mukana toimitettuihin liitännäispalveluihin. Tässä määrittelemättömillä termeillä on määräyksessä esitetyt merkitykset.

2. Tilaa

Jokainen verkkosivustolla www.Mobpartstore.fi tehty tilaus on sopimus asiakkaan ja yrityksen Mobpartstore OÜ välillä.

Asiakkaan on valittava toimitusosoite ja maksutapa verkossa.

Tilaus katsotaan päteväksi, kun asiakas on saanut vahvistussähköpostin Mobpartstore.fi-sivustolta.

Mobpartstore OÜ ei ole vastuussa mahdollisista virheistä, jotka liittyvät asiakkaan verkkosivuilla www.Mobpartstore.fi antamiin tietoihin liittyviin virheisiin.


3. Hinnat

Sivustolla www.Mobpartstore.fi näkyvät hinnat on ilmoitettu euroina,

hinnat on ilmoitettu sisältäen arvonlisäveron.

Mobpartstore pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Asiakkaaseen sovellettava hinta on tilauksen yhteydessä ilmoitettu hinta.

Asiakas voi hyötyä erityisestä kaupallisesta alennuksesta, joka liittyy sen toimintaan tai tilausten määrään.

Toimitushinta ei sisälly tuotteen hintaan.


4. Laskutus ja maksu

Maksut suoritetaan luottokortilla tai paypalilla.

Asiakas takaa Mobpartstorelle, että hänellä on käytettävissään kaikki tarvittavat käyttöoikeudet tilauksen yhteydessä valitsemasi maksutavan käyttämiseen.

Tilaus katsotaan päteväksi, kun virallisesti akkreditoidut organismit ovat vahvistaneet maksusopimuksen.Jos he kieltäytyvät, tilaus peruutetaan automaattisesti.

Laskun maksamista pidetään tehokkaana ja täydellisenä sen jälkeen, kun Mobpartstore on kerännyt asiakkaalta laskutetun kokonaissumman.

Ennakkomaksuun ei sovelleta alennuksia tai muita etuja.


5. Tuotteen saatavuus

Tuotetarjouksemme ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät verkkosivuillamme. Tuotteen saatavuutta koskevat tiedot esitetään sillä hetkellä, kun asiakkaat tekevät tilauksen. Jos tuote ei ole käytettävissä tilauksen jälkeen, Mobpartstore ilmoittaa asiasta asiakkaalle sähköpostitse. Tilaus viivästyy sen jälkeen tuotteen uuden saatavuuden mukaisesti.


6. Tilaa vastaanotto

Asiakas saa sähköpostitse vastaanottotodistuksen samana päivänä tilauksensa jälkeen.

Asiakkaalle ilmoitetaan sitten sähköpostitse, milloin valmiit tuotteet toimitetaan rahdinkuljettajalle toimitettavaksi.

Toimitusaika vastaa toimitusaikaa, jonka asiakas on valinnut tilauksensa yhteydessä.

Asiakkaan vastuulla on valvoa vastaanotettuja tuotteita. Lukuun ottamatta viallisia tuotteita, tavarat katsotaan asiakkaan hyväksymiksi ja ne ovat tilauksen mukaisia, ellei asiakas ole antanut kirjallista huomautusta rahdinkuljettajalle laissa säädetyin edellytyksin:

- Lähetysluettelossa mainitut huomautukset.

- Näiden huomautusten vahvistaminen kirjattuna kirjeenä ja vastaanottotodistus rahdinkuljettajalle kolmen päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.

Koska nämä muodollisuudet eivät ole noudattaneet, tavarat sertifioidaan vaatimustenmukaisiksi ja ilman näkyviä vikoja, eikä Mobpartstore hyväksy mitään vaatimuksia.

Lukuun ottamatta yksittäistapauksia tai yhden tai useamman tuotteen poissaoloa, tilatut tuotteet toimitetaan kerralla.

Toimitukset hoitaa riippumaton operaattori.

7. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on mikä tahansa tapahtuma, johon Mobpartstore ei voi vaikuttaa (mukaan lukien lakot, liikenneruuhkat, minkä tahansa ulkoisen linjan seisokit tai Mobpartstore -kyvyttömyys hankkia sopimuksen täyttämiseksi tarvittavia palveluja, materiaaleja tai tarvikkeita paitsi korotetuin hinnoin). Jos Mobpartstore estetään tai rajoitetaan täyttämästä kaikki tai kaikki tämän myyntiehtojen mukaiset velvoitteensa minkä tahansa ylivoimaisen esteen vuoksi, Mobpartstore vapautetaan velvoitteistaan tapahtuman jatkumisen aikana, eikä sitä saa vastuussa velvollisuuksiensa täyttämisen viivästymisestä ja/tai epäonnistumisesta kyseisenä aikana. Jos ylivoimainen este jatkuu yli neljäntoista päivän ajan, Mobpartstore voi peruuttaa kyseisen tilauksen tai peruuttaa kokonaan tai osittain nämä myyntiehdot ilman vastuuta Asiakkaalle.
 

Yleistä

Mobpartstore.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn; tilinhallinta-sivulla voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Verkkokauppa.comin palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

MOBPARTSTORE OÜ Oyj (Y-tunnus: 16144741)
Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@mobpartstore.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
Tunnistamistiedot, kuten nimi
Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
Tuotearvostelut
Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Mobpartstore.fi ista Internetin kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Asiakkuuden ylläpitämiseen
Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
Mobpartstore.fiin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
Väärinkäytösten estämiseen
Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mobpartstore.fiin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Yrityksessä on käytössä ISO 27001:een pohjautuva tietoturvan hallintajärjestelmä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Mobpartstore.fiin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
MOBPARTSTORE OÜ Oyj (Y-tunnus: 16144741)
Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun teet tilauksen noutopisteeseen myymälässä ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot Mobpartstore.fiin järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Mobpartstore.fiin järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Mobpartstore.fiin järjestelmiin tallennetut tiedot tilinhallinnasta tai ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@mobpartstore.fi

"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Mobpartstore.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Mobpartstore.fiia poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Mobpartstore.fiin oma lasku
Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä
Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
Mobpartstore.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin tilinhallinta-sivulla.

 

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Mobpartstore.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan RichRelevancen eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

Toimitus

Tilaukset hyväksytään ja hoidetaan joka työpäivä. 
(Ennen klo 15.00 tehdyt tilaukset toimitetaan samana päivänä)

Posti - rekisteröity ensisijainen postitus. Hinta 1.90 EUR. Kestää 3-6 päivää.

 

Takuut

Laadukkaiden tavaroiden palautus

Voit palauttaa tavarat 14 päivän kuluessa ostosta. Suosittelemme, että tuote pakataan hyvin ja lähetetään kirjattuna kirjeenä, koska emme ole vastuussa tuotteen menetyksestä tai vahingosta kuljetuksen aikana. Tuote on palautettava täysin koottuna. Osat on oltava ulkonäöltään täysin muuttumattomina kuin toimitettaessa (kanta ei ole pilattu, osat rikkoutumattomat, suojakalvo päällä tai osat muuten mekaanisesti eivät ole vaurioituneet). Ennen kuin asennat ja irrotat suojakalvot osasta, kytke näyttö päälle ja testaa se kokonaan. Ostaja vastaa tuotteen kokoonpanosta ja pakkaamisesta.

Viallisten tavaroiden hyvitykset ovat ilmaisia. Lähetämme sinulle Posti tarran, jolla voit palauttaa tavarat. Testaamme tavarat aina saatuamme lähetyksen. Palautukset tuotteista, jotka eivät vaatineet palautusta, on maksettava asiakkaalle. Palauta tuote palautuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tai osta meiltä Posti-palautustarra hintaan 7.90 €.

Voit lähettää tavarat osoitteeseen:


POSTI (Rekisteröity - lähettää meille seurantanumero tuotteen lähettämisen jälkeen)

MOBPARTSTORE OÜ
Centrinis paštas
Totorių g. 8, Vilnius
Lithuania
01103
+37061579911
 

Ota yhteyttä ennen tuotteen lähetystä. Saatuamme tuotteen hyvitämme kaikki maksetut rahat 1-3 työpäivän kuluessa.

 

Viallisten tavaroiden palautus

Puhelimen osien takuu on 12 kuukautta, mutta jos fyysisiä vaurioita, kuten LCD-näytön naarmuja, on näkyvissä, takuu ei ole voimassa. Akuille on 6 kuukauden takuu.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
info@mobpartstore.fi

 

MOBPARTSTORE OÜ Oyj (Y-tunnus: 16144741)
+372 602 7889
info@mobpartstore.fi

Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115

arrow_upward